מיסים עקיפים

מיסים עקיפים משרד עו”ד (כלכלן) ירון חיים עוסק בטיפול, בייעוץ ובייצוג בסוגיות מקצועיות הנוגעות לחוק מס ערך מוסף ולפקודת המכס. 

בתחום המע”מ, עוסק המשרד בייעוץ משפטי-כלכלי לעוסקים באשר לאופן התנהלותו של העסק מול לקוחותיו ומול ספקיו לשם תכנון נכון של השלכות המע”מ על היבטיו השונים. המשרד מתמחה בניהול הליכים שומתיים והשגות בתחום המע”מ- שומת עסקאות ושומת תשומות- והליכי ערר לועדה לקבילות פנקסים. כמו כן, עוסק המשרד בניהול ערעורים בענייני מע”מ ופסילת ספרים בבתי המשפט. 

המשרד עוסק בענייני מס שכר של מלכ”רים, וכן בענייני מס שכר ורווח של מוסדות כספיים. למשרד התמחות ייחודית בכל הנוגע לטיפול באיחוד עוסקים. 

כמו כן, עוסק המשרד בכפל מס על הוצאת חשבונית מס וניכוי מס תשומות שלא כדין, קנס על אי ניהול ספרים כדין, קנס על איחור בהגשת דו”ח וקנס על אי תשלום מס במועד. 

בתחום הפלילי במע”מ, עוסק המשרד בלווי ובייצוג בהליכי חקירה מול בתחנות מע”מ ובניהול תיקים פלילים בבתי המשפט בעבירות של אי רישום עוסק, חשבוניות פיקטיביות, אי ניהול פנקסי חשבונות או ניהולם בסטייה מהותית, אי רישום תקבול, ואי דיווח על עסקאות. כמו כן, עוסק המשרד בייצוג בהליכי מעצר, בניהול הליכי טרום הגשת כתב אישום מול פרקליטי הלשכות המשפטיות של אגף המכס והמע”מ ופרקליטות מיסוי וכלכלה, ובהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מינהליים). 

בתחום המכס, מתעסק המשרד הן ביבוא מסחרי והן ביבוא אישי. המשרד עוסק בייעוץ כלכלי ומשפטי ליבואנים, בהליכי רישוי היבוא ותקינה, בהליכים משפטיים מול בתי המכס- ועדת תפיסות והועדה להטלת עיצום כספי – בהערכות שווי של טובין, בעררים על שווי טובין, בדרישות להשבת תפוס, בתביעות להחזרת תפוס ובתביעות להחרמת תפוס. כמו כן, מתמחה המשרד בייעוץ ובייצוג בעבירות מכס והלבנת הון, ובהליכי כופר וקנסות מינהליים. המשרד מקיים קשרי עבודה שוטפים עם עמילי מכס ושמאים על מנת להעניק ללקוחותיו שירות מקצועי מקיף בתחום. 

עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא בוגר מערכת המשפט בישראל, אשר שימש במשך שנים רבות כיועץ בתחום המיסים העקיפים בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לעו”ד (כלכלן) ירון חיים ותק של למעלה מ- 15 שנה בטיפול בתיקים אזרחיים ופליליים בתחומי המע”מ והמכס. 

הניסיון רב השנים של עו”ד (כלכלן) ירון חיים בתחום המיסים העקיפים יחד עם הידע המשפטי, הכלכלי והחשבונאי הם מפתח לטיפול נכון בענייני מע”מ ומכס , לצמצום החשיפה לתשלומי מס ולמזעור נזקים בביצוע עבירות בתחום. 

משרד מוביל בדיני מיסים בתל אביב, ידע במשפטים, בכלכלה ובחשבונאות, ניסיון רב והצלחות מוכחות

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר