ישראלים בחו”ל-תשלום דמי ביטוח לאומי בארץ

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף הציבורי בישראל הממונה על גביית דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ועל מתן קצבאות וגמלות שונות למבוטחים במקרים שונים, כגון פיטורין, נכות, פגיעה בעבודה, לידה, ילדים וזקנה.
כעיקרון, קובע החוק כי כל “תושב ישראל”, מגיל 18 ומעלה, חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי, וזכאי במקביל להיות מבוטח בביטוח סוציאלי ובביטוח רפואי. גם “תושב ישראל” השוהה בחו”ל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות למוסד לביטוח לאומי, בתקופת שהותו בחו”ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח ומס בריאות בתקופת השהייה בחו”ל, עלול לשלול את הזכאות לקבלת גמלאות שונות, ואף שירותים רפואיים למספר חודשים עם החזרה לישראל. מנגד, גם תשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי בישראל בעת השהייה בחו”ל לא מבטיח את הזכאות לקבלת גמלאות ושירותים רפואיים בארץ במקרים שבהם טוען המוסד לביטוח לאומי, כי המבוטח אבד את מעמדו כ”תושב ישראל” בעת הגשת התביעה לגמלה או היזקקות לשירות הרפואי.
דמי ביטוח הלאומי ומס הבריאות משולמים על ידי המעסיק עבור עובדו השכיר בגובה של אחוז מסוים מהכנסת העבודה של העובד, ועל ידי העובד העצמאי בעד עצמו בגובה של אחוז מסוים מהכנסתו מעסק או משלח יד. מי שאינו עובד נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי בתעריף מינימלי קבוע המתעדכן מידי שנה.
טעות נפוצה בקרב ישראלים בחו”ל היא המשך תשלום דמי הביטוח בתעריף המינימלי, וזאת מתוך מחשבה מוטעית שכך נשמר רצף הזכויות הסוציאליות מול המוסד לביטוח לאומי בארץ. אולם, המשך התשלום של דמי הביטוח הלאומי בארץ, אינו משמר את הזכאות לגמלאות ושירותים רפואיים בישראל, התלוי אך ורק במעמדו של המבוטח כ”תושב ישראל”. מנגד, התשלום בארץ עשוי להביא לטענה מצד המוסד לביטוח לאומי כי עצם תשלום דמי הביטוח הלאומי בתעריף המינימלי בארץ מלמד על מעמדו של ישראלי השוהה בחו”ל כ”תושב ישראל” החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מלאים בהתאם להכנסתו בפועל בחו”ל.
זהו המקרה של בני זוג, לקוחות משרדנו, אשר עזבו את ישראל בשנת 2009 מתוך כוונה להעביר את מרכז חייהם לארה”ב, אך המשיכו, בהתאם לעצה שקבלו מפקיד בסניף הביטוח הלאומי, לשלם דמי ביטוח לאומי בישראל בתעריף המינימלי.
בשנת 2015 פנה המוסד לביטוח לאומי אל בני הזוג בדרישה לשלם דמי ביטוח לאומי בסכום של 300,000 ₪ בהתאם להכנסות המלאות של הבעל שהוא איש הייטק בכיר מעבודתו בארה”ב. טענת המוסד הייתה כי עצם תשלום דמי הביטוח הלאומי בתעריף המינימלי מעיד על כוונתם הסובייקטיבית של בני הזוג לשמר את מעמדם כתושבי ישראל.
בני הזוג הגישו תביעה לבית הדין לעבודה כנגד החיוב וההחלטה להכיר בהם כתושבי ישראל בשנים 2009-2015 באמצעות משרד עורכי דין אחר. בשלב מסוים, כאשר הגיעו בני הזוג לארץ במיוחד לדיון ההוכחות בתיק, פנו בני הזוג לסיוע של משרדנו. מיד עם קבלת ייפוי הכוח לייצוג בני הזוג הוגשה לבית הדין לעבודה בקשה מופרטת להתיר להם להגיש תצהירים משלמים ולצרף את כל העובדות והמסמכים התומכים בטענתם כי מרכז חייהם עבר עוד בשנת 2009 אל ארה”ב, וכי אין לראות בהם כתושבי ישראל החל משנה זו. בהמלצת בית הדין, ועל מנת לחסוך לבני הזוג את הטרחה בהגעה לישראל פעם נוספת לצורך הדיון בבית הדין, הועברו התצהירים המשלמים יחד עם המסמכים לעיון הגורמים המוסמכים במוסד לביטוח לאומי, על מנת שישקול את עמדתו לגוף התביעה.
כעבור מספר חודשים קבל המוסד החלטה חדשה להכיר בבעל כמי שאינו תושב ישראל החל משנת 2009 ועד שנת 2015. עקב כך בוטל החיוב בדמי ביטוח בגין תקופה זו, ואף הושבה לבעל יתרת זכות שהצטברה בחשבונו. במסגרת פשרה בין הצדדים לשם סיום התיק מחוץ לכותלי בית המשפט, נותר החיוב של האישה בדמי ביטוח בתעריף מינימלי על כנו. הסכם הפשרה בין הצדדים קבל תוקף פסק הדין ללא חיוב בהוצאות.
מקרה זה, כמו רבים אחרים, ממחיש את הצורך לפנות לייעוץ משפטי של משרד המתמחה בדיני הביטוח הלאומי, על מנת לבחון את מעמד התושבות לצורכי תשלום דמי ביטוח לאומי בישראל, וזאת בסמוך למועד המעבר לחו”ל. פנייה מוקדמת של בני הזוג לייעוץ מתאים

הייתה חוסכת להם את הטרחה והעלויות בניהול תביעה משפטית מול המוסד לביטוח לאומי. המקרה גם ממחיש כי הצגת הטיעונים הנכונים ומלוא הנתונים והמסמכים מאפשר למוסד לביטוח הלאומי להפעיל את שיקול דעתו לקביעת מעמד התושבות לצורכי הביטוח הלאומי באופן מושכל, גם אם בעבר התקבלה החלטה אחרת על סמך נתונים חלקיים שהיו בידיו.

יעוץ לישראלים בתהליכי רילוקיישן

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר