ניתוק תושבות תיקון לפקודת מס הכנסה החל משנת המס 2016

מליאת הכנסת אשרה ביום 30.3.2016 תיקון לפקודת מס הכנסה (תיקון מס’ 223 לפקודה) בעניין הרחבת חובת הדיווח של ישראלים השוהים בחו”ל, וזאת כחלק מהמאבק בהון השחור בישראל.
כידוע, מאז הרפורמה בשנת 2003 (תיקון מס’ 132 לפקודה) עברה מדינת ישראל למיסוי על בסיס פרסונלי לפיו תושבי ישראל חייבים במס הכנסה בישראל על הכנסותיהם בין אם אלה הופקו או נצמחו בישראל ובין אם בחו”ל, ללא כל קשר למקום קבלתן של אותן הכנסות.
ברפורמה נקבעה הגדרה למיהו “תושב ישראל” לפיה יחיד ייחשב כתושב ישראל אם מרכז חייו בישראל. לשם קביעת מרכז החיים, נקבעו מספר מבחנים לשם איתור מרכז חייו של הנישום, במסגרתם יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים, והחברתיים. ההגדרה מפרטת מספר קריטריונים, אשר אינם רשימה סגורה, לקביעת מקום מרכז החיים, ובהן: מקום ביתו הקבוע של הנישום, מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע מקום העסקתו הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.
כמו כן, נקבעה חזקה טכנית מספרית לפיה אם יחיד שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר חזקה שמרכז חייו בישראל. אולם, חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי היחיד או פקיד השומה.
התיקון הנוכחי מיום 30.3.2016 קובע כי יחיד ששהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר המבקש לסתור את החזקה, קרי להראות כי מרכז חייו אינו בישראל, נדרש להגיש דו”ח לרשויות המס בארץ המפרט את העובדות שעליהן הוא מבסס את טענתו כי מרכז חייו בחו”ל, ולצרף את כל המסמכים התומכים בטענתו. ללא הגשת דו”ח כזה ייחשב היחיד כ”תושב ישראל” ותחול עליו חובה לשלם מס הכנסה בארץ.
המדובר בתיקון בעל השלכות משמעותיות על ישראלים המבקשים לעשות רילוקיישן (Relocation) ולנתק את עצמם מתושבות בארץ. על כן לשם ביסוס ניתוק התושבות בארץ מומלץ להסתייע בהכנת הדו”ח ובהגשתו במשרדנו המתמחה בטיפול בישראלים המבצעים פעילות עסקית בחו”ל, הן מבחינת רשויות המס בישראל והן מבחינת רשויות המס בחו”ל.
בנוסף, בתיקון הנוכחי מיום 30.3.2016 הורחבה חובת הדיווח לרשויות המס בישראל על יחידים תושבי ישראל מעבירים לחו”ל מארץ סכום של למעלה מחצי מיליון ש”ח במהלך שנת המס ועל נהנים תושבי ישראל בנאמנות שנכסיה מעל חצי מיליון ש”ח בסוף שנת המס.
גם כאן המדובר בתיקון בעל השלכות משמעותיות על ישראלים המבצעים את הפעילויות האמורות, ומומלץ להסתייע במשרדנו בטרם ביצוע הפעילות ובהכנת הדיווחים הנדרשים בהתאם לתיקון הנוכחי.
התיקון הנוכחי יחול על כל דו”ח שיש להגישו לגבי שנת המס 2016 ואליך, קרי התיקון בתוקף לגבי ישראלים שעזבו את ישראל החל מיום 1.1.2016, וכן על ישראלים שבצעו העברות כספים לחו”ל או הקימו נאמנות החל ממועד זה.חובת דיווח ישראלים בחו"ל

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר