מענקי הקורונה, בשורה לעצמאים

ביום 7.3.2022 פרסמנו באתר המשרד מאמר בנושא מענקי הקורונה הסוקר את העיוותים במנגנון הפיצוי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עקב המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה.

קישור למאמר: מענקי הקורונה, העיוותים במנגנון הפיצוי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

משרדנו פנה בעניין, בין היתר, לחברי הכנסת החברים בוועדת הכלכלה ובוועדת הכספים על מנת לסקור בפניהם את אותם עיוותים.  

ביום 8.3.2022 התקיים בוועדת הכלכלה דיון בנושא הארכת המועד לתחילת החזר מענקי הקורונה לעצמאים בנוכחות נציגי משרד האוצר, רשות המיסים, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד התיירות, משרד ראש הממשלה, וארגונים שונים של עצמאים.

חברי הכנסת ובראשם יו”ר ועדת הכלכלה, ח”כ מיכאל ביטון, עמדו על העיוות במנגנון הפיצוי הכרוך במתן המענקים לפי הכלל הקשיח של “הכל או לא כלום”. כפי שהוסבר במאמר הקודם, בהתאם למנגנון שנקבע ניתן המענק בגין ירידה במחזור העסק באחוז מסויים (25% או 40%) ומעלה, כשמתחת לאחוז זה לא ניתן מענק. כך שירידה באחוז הנדרש ומעלה זיכתה במלוא המענק וירידה קטנה מהאחוז הנדרש לא זיכתה בשום פיצוי. מי שקיבל את המענק במצב שבו הירידה במחזור התקרבה לאותו אחוז עשוי להתבקש להשיב את מלוא המענק שקיבל.

בהקשר זה הבהיר שלמה אוחיון, סמנכ”ל שירות לקוחות ברשות המיסים, כי בכל אותם מקרים גבוליים, בהם עצמאים ירדו ב-37%-39% במחזור וקיבלו מענק, שנדרשת ירידה של 40% לפחות כדי לעמוד בזכאות עבורו – ייבחנו באופן פרטני. רשות המסים תגבש עד סוף יוני מדיניות לגבי מקרים גבוליים כאלה ותבחן האם וכיצד ניתן לעגן את מעמדם בחוק, כך שלא יצטרכו להשיב את כספי המענקים.

עיוות נוסף עליו דובר במאמר הקודם נוגע לפיצול תקופת המדידה של הירידה במחזורים למחזורי הדיווח הדו החודשיים. הפיצול גורם לאלמנטים של שרירות ואקריות המעוותים את מדידת הפגיעה בעסק. בהקשר זה, דרש יו”ר הועדה, ח”כ ביטון, מרשות המסים שתפעל להחרגה של עסקים קטנים בעלי מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל וכן עסקים בעלי הכנסה עונתית מהאכיפה. ח”כ ביטון אמר בישיבה: “מדובר בעסקים מאוד קטנים, של עובד אחד בדרך כלל, שנאבקים על קיומם. אין להם הון ונכסים כדי להחזיר את המענקים. לצדם יש עסקים שמושפעים בתנודתיות, וצריך לדאוג שלא ייפגעו רק בגלל שהרשות תראה שהם הרוויחו בחודשיים כלשהם, שבהם מתקיים מרכז פרנסתם השנתית”.

הסמנכ”ל אוחיון הבהיר מצדו כי האכיפה תתמקד בעצמאים שירידה במחזוריהם הייתה פחותה מכפי שדווח, אך ורק אם תגלה רשות המיסים שזה קרה במשך תקופה של לפחות 3-4 מענקים דו-חודשיים (6-8 חודשים).

בדיון הובהר כי רשות המיסים לא תתחיל בשלב זה באכיפה להחזר המענקים כלפי מרבית העצמאים שהתבקשו להשיב למדינה את הכספים שקיבלו לסיוע בהתמודדות עם המשבר. בדומה להצהרה של נציגי המדינה בבג”ץ 7901/21 העמותה לצמצום פערים חברתיים – הבית החברתי נ’ שר האוצר, בשלב זה הדרישה להשבה היא וולונטרית. זאת, עד ה-30 ביוני 2022 לפחות. עד מועד זה תפנה רשות המיסים תחילה לבעלי עסקים שהכנסותיהם עלו או נפגעו בפחות מ-10%. זאת, בתקופה שעבורה קיבלו מהמדינה מענקים.

למחרת, ביום 9.3.2022, עוגנו הדברים במכתב של הסמנכ”ל אוחיון ליו”ר הועדה, ח”כ ביטון, שבו הבהיר אוחיון  כי האכיפה תחל כבר ב-1.4.22, אם כי עד ל-30.6.22 רשות המיסים “תמקד את הפעילות לאכיפת השבת המענקים רק במי שבתקופת תשלום המענקים נצברו לו לפחות שלושה מענקים במצטבר, לתקופות דו חודשיות בהן מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות עלה ביחס לתקופת הבסיס או שהירידה במחזור העסקאות הייתה נמוכה מעשרה אחוזים”.

קישור למכתב: מכתב של הסמנכ”ל אוחיון ליו”ר הועדה ביטון מיום 9.3.2022

כלומר, עד יולי תמוקד אכיפת רשות המסים רק כלפי עסקים שקיבלו מענקים למרות שרשמו שיפור עקבי בהכנסות, או כאלה שנפגעו ברמה נמוכה יחסית (עד 10 אחוז ירידה במחזור). עסקים שנפגעו ברמה גבוהה יותר יקבלו זמן התארגנות של כ-4 חודשים נוספים  עד שתתחיל האכיפה מולם.

עם זאת, כבר בזמן ההתארגנות מעוררת סוגיית ההשבה העומדת על הפרק שורה של שאלות בעיקר בנוגע לאופן שבו יטופלו המענקים בדו”ח השנתי של שנת 2020. סביר להניח, כי בזמן הקרוב תחל רשות המיסים בפעולות אכיפה כלפי חלק מהעצמאים כפי שנאמר בדיון ומומלץ לפנות ליעוץ מסודר של משרדנו המתמחה בדיני מיסים בטרם נקיטת פעולה מול רשות המיסים. כמו כן, מומלץ לנצל את זמן ההתארגנות על מנת לבחון את הצפי לפעולות אכיפה עתידיות.

קישורים לפרסומים בנוגע לישיבת ועדת הכלכלה מיום 8.3.2022: 

גלובס 8.3.2022

וואלה 8.3.2022

הודעה לעיתונות מטעם ועדת הכלכלה 8.3.2022

מסקנות הדיון מיום 8.3.2022 בועדת הכלכלה

 

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר