הם עשו לו חשבון –פרשת קובי פרץ ולקחיה

עבירות המס שוב מככבות בכותרות הראשיות ובראש מהדורות החדשות. מטבען עבירות כאלו אינן מעוררות עניין בקרב הציבור הרחב לעומת עבירות פליליות אחרות. העבירות בתחום המיסים נתפסות לרוב כטכניות שלא עומד מאחורי ביצוען פגם מוסרי ואין בהן לגרום לנזקים משמעותיים לחיי אדם, ולחברה בכללותה. ככל הנראה, הסיבה לכך היא כי קורבן עבירות המס הוא הקופה הציבורית מעין גורם ערטילאי לא מחושי שלציבור קשה מאוד להזדהות איתו.
בדרך כלל, עבירות המס יתפסו כותרות בתקשורת רק במצבים שבהם מי שנחשד בביצוען הוא ידוען מוכר- מה שמכונה אצלנו “סלבריטי”. הפעם היה זה כוכב הזמר המזרחי קובי פרץ, שכנגדו הוגש כתב אישום שייחס לו דיווח סלקטיבי לשלטונות המס אודות הכנסותיו ועסקאותיו כזמר במהלך השנים 2005 – 2009, והעלמת הכנסות במיליוני שקלים. לאחר ניהול הוכחות הורשע הזמר בהכרעת הדין בשורה ארוכה של עבירות מס הכנסה ומע”מ. בית משפט השלום גזר על הזמר עונש מאסר בפועל לתקופה של 24 חודשים, וקנס כספי בסך 175,000 ₪.
גזר הדין בתיקו של קובי פרץ הוכיח פעם נוספת כי על אף התפיסה המקובלת בציבור כאילו עבירות המס נופלות בחומרתן מעבירות פליליות אחרות, הרי בפועל מי שנחשד בביצוען עלול להישלח למאסר מאחורי סורג ובריח ולשאת בקנס כספי כבד.
על כן, ההמלצה היא כי כאשר מתעורר חשש לקיומה של חקירה על ידי שלטונות המס יש לחבור מיידית לעורך דין פלילי המתמחה בדיני המיסים ובחשבונאות. הכלל בעניין זה הוא פשוט, ככל שהפנייה לקבלת יעוץ וייצוג משפטי תתבצע מוקדם יותר, כך יגדלו הסיכויים להיחלץ מהחקירה מהר יותר ובמינימום נזקים. הסיבה לכך גם היא פשוטה. חקירות של שלטונות המס נועדו לאתר ראיות המצביעות על עצם ביצוע העבירה. זאת בשונה מחקירות של רשויות אכיפה אחרות, שבהן ברור מלכתחילה שבוצעה עבירה, והחקירה נועדה לאתר ראיות המצביעות על זהות מבצע העבירה.
איתור הראיות לעצם ביצוע העבירה כרוך בבחינה מעמיקה של מערכת החשבונות והדוחות המוגשת לרשויות המס על ידי הנישום עצמו או מטעמו על ידי מייצגיו, רואה החשבון או יועץ המס של העסק. לכן, בחקירה על ידי שלטונות המס נדרש הנחקר לתת הסברים למספר עצום של פעולות עסקיות שבוצעו בעבר ותועדו או לא תועדו בספרי העסק ובדיווחיו. על מנת להתמודד עם חקירה כזו, הנחקר לא רק צריך להכיר ולזכור את הפעולות שביצע בעבר, אלא גם להיות בקיא באופן שבו היה עליו לתעד ולדווח על אותן פעולות בהתאם לדיני המס הסבוכים. על כן, מומלץ בחקירות כאלה לקבל ייעוץ מקצועי של עורך דין המתמחה במיסוי פלילי ובעל ידע וניסיון בתחום חשבונאות המס בטרם מתן הסברים העלולים להצביע על עצם קיומה של עבירה.
לרוב, בנוסף לנישום ייקראו לחקירת שלטונות המס גורמים נוספים המכירים את העסק מבפנים או שיש להם זיקה לעסק, כגון המייצגים-רואה החשבון או יועץ המס- העובדים, הספקים והלקוחות. כך למשל, במקרה קובי פרץ, הפליל את הזמר אמרגנו, יוחאי יעיש, שניהל בפועל את כל ענייניו העסקיים של הזמר, ואשר עימו חתמה הפרקליטות הסכם עד מדינה. מר יעיש נהג להקליט את שיחותיו עם הזמר, ובית המשפט קבע כי עדותו יחד עם הקלטות הן ראיות מרכזיות המצביעות על ביצוען של עבירות מס. בנוסף, נחקרו אשת יחסי הציבור של הזמר והמאבטח שלו, אשר העידו על אופן חלוקת ההכנסות בין הזמר ובין אמרגנו, וכן על קבלת מעטפות עם כסף מזומן שלא דווח. עדויות אלו שימשו סיוע לעדותו של עד המדינה. לאור המארג הראיתי אליו נחשף, קבע בית המשפט כי שלטונות המס הוכיחו מעבר לספק סביר כי בין הזמר ובין אמרגנו הייתה הסכמה בעל-פה על אופן חלוקת ההכנסות ביניהם, חצי-חצי, וכי השניים יפעלו יחדיו להסתיר בדיעבד את חלקו של הזמר בהכנסות. אשר לסכום ההכנסות שהושמטו מדיווחיו של הזמר, טען האמרגן כי כל ספרי החשבונות שנוהלו נגנבו, ועל כן הסתמך בית המשפט על החשבוניות שהונפקו למזמיני ההופעות ויומני ההופעות של הנגנים.
נראה כי מקרה קובי פרץ ממחיש את הצורך להתייעץ במהלך החקירה עם עורך דין שהיחסים עמו כפופים לחיסיון “עורך דין-לקוח” ולהימנע מלשתף במידע גורמים שהיחסים עמם אינם כפופים לחיסיון בדין. חשוב להבהיר, כי על אף הנטייה הטבעית להתייעץ בענייני מס עם הגורמים שמלווים את העסק בשוטף, לרבות המייצג, הרי היחסים שבין בעל העסק ובין המייצג אינם חוסים תחת חיסיון, ולעיתים אף עשויה החקירה להתנהל גם כנגדו כמי שסייע לנישום לערוך את דיווחיו העסק. לעומת זאת, מכוח חיסיון “עורך דין-לקוח”, התייעצות עם עורך דין תאפשר ללקוח להתנהל “בקלפים גלויים” ובשקיפות מלאה, תוך גילוי כל המידע הרלוונטי. התייעצות כזו היא הכרחית לשם תכנון מקיף ומלא של אסטרטגיה נכונה להתמודדות עם החקירה.
לאחר שלב החקירה, נפתח בפני מי שנחשד בביצוע עבירות מס “חלון הזדמנויות” לנסות לנהל מול שלטונות המס הליכים של המרת כתב אישום בתשלום כופר ובהסרת מחדלים, קרי תיקון הנזקים הכספיים שנגרמו לקופה הציבורית עקב מעשי הנישום. גם לאחר שהוגש כתב אישום ישנה אפשרות להגיע להסדר טיעון בשלבים שונים של הליך. במקרה קובי פרץ, לאחר גזר הדין, הלינו מקורביו של הזמר על כך שסירב להצעת הפרקליטות לחתום עמו על הסדר טיעון במסגרתו ישולם קנס כבד ללא מאסר בפועל, והגדירו את סירובו “טעות נוראית”. על מנת להימנע מטעויות דומות, מומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא במיסוי פלילי, ובעל ניסיון בניהול הליכים של המרת כתב אישום ובמשא ומתן מול הרשויות לשם הערכה מושכלת של הסיכונים והסיכויים בניהול ההליך בבית המשפט. הערכה כזו מחייבת הן בקיאות ומומחיות בדיני המס ובכללי חשבונאות המס לשם בחינת הראיות בתיק, והן הכירות מעמיקה עם הרשויות ומערכת בתי המשפט לשם בחינת האפשרות להשיג זיכוי בתיק.
אם המסקנה היא שיש ללכת “עד הסוף”, מומלץ לנהל את ההליך באמצעות עורך דין הבקיא בליטיגציה של דיני המס ובעל ניסיון בטיפול בתיקים פלילים בתחום עבירות המס. חשוב לזכור, הליך פלילי בתחום הפשיעה הכלכלית, לרבות בתחום עבירות המס, אינו הליך פלילי רגיל. תחום הפשיעה הכללית מצריך ידע משפטי, כלכלי וחשבונאי, ולא תמיד עורכי דין פליליים המתעסקים בתחומי פשיעה אחרים הם בעלי ידע כזה שהוא הכרחי לניהול ההליך בצורה נכונה ומיטבית, תוך צמצום, במידת האפשר, של הסיכונים הכרוכים בו.

מיסוי פלילי עבירות מס

אודות המשרד

המידע המופיע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר. 
עו”ד (כלכלן) ירון חיים הוא עו”ד לדיני מיסים בתל אביב. משרד בוטיק המטפל בהיבטים אזרחיים ופליליים של דיני המיסים: מס הכנסה, מע”מ, מיסוי מקרקעין, מכס, מיסוי בינלאומי, ומיסוי מוניציפאלי, וכן בדיני הביטוח הלאומי. המשרד עוסק בייעוץ ובייצוג של נישומים-עצמאיים, שכירים, מעסיקים, ותאגידים- בכל שלבי הדיון- שומה, השגה, וערעורים לבתי המשפט. בנוסף, עוסק המשרד בלווי חשודים בהליכי חקירה במס הכנסה, מע”מ, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, המוסד לביטוח לאומי, ויחידות החקירה בעבירות כלכליות של משטרת ישראל, וכן בייצוג בהליכי מעצר, טרום הגשת כתב אישום, בהליכים של המרת כתב אישום (כופר וקנסות מנהליים), והליכי גילוי מרצון, כמו גם בניהול תיקים פלילים בכל הערכאות המשפטיות.

שיתוף כתבה:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

כתבות קשורות

קנס מנהלי במכס

קנס מנהלי במכס – קיבלתם קנס מנהלי משלטונות המכס ? במאמר סקרנו את דרכי הטיפול בקנס על מנת להימנע מחיובים מיותרים והסתבכות עם המכס. מומלץ לפנות לטיפול משרדנו.

קרא עוד »

מיסוי שוק הקריפטו

מיסוי שוק הקריפטו נעשה כיום בהתאם לעמדת רשות המיסים שבאה לידי ביטוי בחוזרים מטעמה. עם זאת אנו סבורים כי יש מקום לאתגר את עמדת הרשות באמצעות עקרון המימוש.

קרא עוד »

יש לך שאלה? צריך ייעוץ משפטי? בוא נדבר